De spraak- en taalontwikkeling van het kind is een complex geheel, maar toch kan in principe iedereen, over de hele wereld spreken! Wat is spraak- en taalontwikkeling precies en hoe verloopt het taalverwervingsproces precies bij kinderen? Lees meer over spraak- en taalontwikkeling op www.kijkopontwikkeling.nl. 
 
Wanneer gaat een baby brabbelen en zegt het zijn of haar eerste woordjes? Hoeveel woorden kennen en kunnen kinderen op een bepaalde leeftijd zeggen? Wanneer gaan kinderen twee-woord zinnen maken, langere zinnen maken en echt goed praten? Wat zijn taalproblemen en wanneer spreekt men van taalstoornissen en stemstoornissen? Waar kan ik terecht voor hulp bij taalproblemen en hoe kan ik de taalontwikkeling stimuleren
 

Relatie taalontwikkeling met andere ontwikkelingsgebieden

De spraak- en taalontwikkeling is nauw verweven met de andere ontwikkelingsgebieden. Zo komt het vaak voor dat kinderen met sociaal-emotionele stoornissen en/of met een cognitieve stoornis taalproblemen krijgen. Ook stoornissen in de fijnmotorische ontwikkeling (denk aan bijvoorbeeld de fijnmotorische coördinatie van de spraakorganen) en perceptuele problemen (slecht kunnen zien en/of slecht gehoor) leiden vaak tot taalproblemen. 
 

Taalaanbod

Ook is de omgeving van essentieel belang voor de taalontwikkeling van het kind. De kwantiteit en kwaliteit van het taalaanbod speelt namelijk een cruciale rol in het taalverwervingsproces. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat de kwantiteit van het taalaanbod (hoe veel gesproken wordt tegen het kind) van invloed is op de woordenschat  het kind. 
 

Verloop taalontwikkeling 

De taalontwikkeling kan onderverdeeld worden in verschillende stadia. Overal ter wereld leren kinderen doorlopen kinderen ongeveer op dezelfde leeftijd deze stadia. Op deze website komen de volgende stadia aan bod:
 
 

 

Lees alles over de ontwikkeling van het kind op:

www.kijkopontwikkeling.nl

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen